На 23 и 24 февруари учители и ученици от  СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево, НУ „Единство“, гр. Плевен и СУ „Св. Кл. Охридски“,  гр. Троян гостуват в ОУ „Валери Петров ”, гр. Плевен. На срещата присъства г-жа Снежана Георгиева – старши експерт по организация на средното образование в РУО – Плевен.

Партньорските училища работят по НП “Иновации в действие”, Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Целта на националната програма „Иновации в действие“ е да се популяризират и разпространяват успешните иновации, да се подпомогне въвеждането на нови образователни продукти и да се създаде мрежа от иновативни училища за споделяне на опит. Стимулира се създаването на специфични екипи – професионални учебни общности от специалисти от различни области на знанието и практиката.

Срещата започна с приветствие на Таня Илиева, директор на училището – домакин. Вокална група „Форте“, ученици от 2.б и 2.в клас поздравиха присъстващите. Ана Жекова, главен учител, представи иновацията в СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево – „Наука на сцената“ и успехите, които постигат учениците, мотивирани от методите на преподаване. Диана Димитрова, директор на НУ „Единство“ и Мария Дудевска, старши учител в СУ „Кл. Охридски“,  гр. Троян запознаха присъстващите със спецификите на училищата – партньори и мотивите да се включат в националната програма. Срещата продължи с открит урок „Разнообразие в природата“, воден от Анелия Илиева, старши учител, и представящ прилагането на метода „Въпрос на деня“. Децата демонстрираха знания за природата и показаха умения за работа в екип като изпълниха интересни интерактивни задачи. Учениците от партньорските училища намериха нови приятели в 3.б и 4.в клас и заедно твориха с пластилин и глина.

Седмокласниците от СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево показаха своите знания по история пред 4.а клас. Учениците от Клуб „Природознайковци“, с ръководител старши учител Стела Кузманова изненадаха с приготвени от тях здравословни сладки. В последвалата презентация бе представена същността на иновацията. Разширяването на обхвата и включването на учители, преподаващи по други учебни предмети бе споделено от Емилия Русанова, старши учител по руски език с филма „В час по руски не скучаем“. Иновативни методи, прилагани  в часовете по компютърно моделиране и практическа работа с Финч, демонстрираха ученици от пети клас под ръководството на Цветанка Берова, старши учител. Работният ден завърши с посещения на два урока, занимания по интереси, направление езиков свят – английски език, 2.а клас, старши учител ЦДО Деница Маркова и немски език – 2.б клас, старши учител ЦДО Силвия Иванова.

На 24 февруари участниците в мобилността разгледаха експозиция от макети и постери, свързани с опазване на околната среда и използване на алтернативни източници на енергия, както и географската сбирка на петокласниците, представяща различни видове скали.  Старши учител Емилия Стоилова презентира добри практики за насърчаване на четенето, а учениците от 3.а клас разказаха за своите любими автори и произведения в постерна сесия. Радина Иванова, учител по математика и ученици от пети клас пренесоха присъстващите в чудния свят на геометрията с открит урок „Забавна математика“.  В последвалата дискусия гостите споделиха своите впечатления и изразиха възхищението си от наблюдаваните уроци в плевенското училище. Споделиха коя от наблюдаваните и иновативни практики биха приложили в тяхната работа и как те могат да я трансформират съобразно своите условия в училище. Визитата завърши с размяна на контакти и планове за бъдещи срещи.

 Обмениха добри практики по НП „Иновации в действие“ в ОУ „Валери Петров“ – снимки. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg          На 7 февруари 2023 г. за юбилейния 20-и пореден път над 180 държави от всички континенти, включително и България, отбелязаха международния Ден за безопасен интернет под мотото „Заедно за по-добър интернет“. 
            Във връзка с това събитие от 6 до 10 февруари се проведе седмица на Безопасния интернет в ОУ „Валери Петров“. Ученици от всички 5-7 класове изготвиха постери и презентации свързани със събитието. Проведоха се дискусии на темата „Колко време прекарваме пред екрана", "Зависими ли сме от интернета?“ и "Онлайн тормозът не е шега" в часовете по компютърно моделиране и информационни технологии с техните учители – г-жа Ангелина Пенева, г-н Велизар Неделчев и г-жа Светлана Стаева.


         В направление: „Добри иновативни практики в училище“ по НП "Иновации в действие" учениците от 7-те класове при ОУ “Валери Петров“ под ръководството на старши учител Емилия Русанова представиха проекта „Рождество и Новый год в России“. Проектът е споделен в групата на учителите от ОУ “Валери Петров“, съгласно План за вътрешноинституционална квалификация за 2022/2023 година.
     „Рождество и Новый год в России“ премина през три етапа. В подготвителния етап учениците, разделени на творчески групи, събират информация на руски език по предварително поставени въпроси. Екип „Историки“ се запозна с възникването на празниците и техните особености. Екип „Культурологи“ изучи символите на Рождество и Новый год и тяхното значение, намери информация за народните обичаи в навечерието на празника. Екип „Литераторы“ се запозна с легенди и митове за приказните персонажи Дед Мороз и Снегурочка. Екип „Дизайнеры“ научи интересна информация за украсата на домовете, подаръците и празничната трапеза. Във втория етап на разработване на проекта седмокласниците се потопиха в магията на празниците чрез мултимедийни презентации. Всеки екип в устно изказване представи интересната информация за Рождество и Нова година в Русия в три направления – историческо, културно, творческо. Иновативното представяне на проекта „Рождество и Новый год в России“ завърши с развлекателен и забавен „Новогодний кроссворд и тест“, на който участниците отговарят на финалните въпроси и оценяват постиженията си в урока.
          Различните дейности мотивират учениците да четат допълнително, развиват езиковите им умения.

         В проведения конкурс за най-добро представяне в национална инициатива за отбелязване на 9 май, като Ден на Европа и Европейска година на младежта 2022 г., организирана в рамките на съпътстващи дейности eTwinning за България, Европас – България, Еврогайдънс – България, Евродеск – България и Национален екип по ПОО – България в периода 05.05.2022 г. – 17.05.2022 г. ОУ „Валери Петров“ е победител в категория на събития, включващи участници от 8 до 15 години. В оспорваната надпревара  се включиха 44 организации, които са участвали в националната инициатива за отбелязване на 9 май, като „Ден на Европа“ и „Европейска година на младежта 2022 г.

Search