logo-erazum-1536.png
,,За нашата планета, за нашата общност“,
 ,,Еразъм+“ – КА2 – Сътрудничество, иновации и обмяна на добри практики
КА 229 – Партньорство за обмен между училища

 

 

Тема на проекта: ,,За нашата планета, за нашата общност

Екологичното предизвикателство, свързано със запазването на ресурсите на нашата планета, представлява предизвикателство за бъдещите поколения, което вече не може да бъде избегнато. Този проект има за цел участието и активното гражданство на учениците в дейности, свързани с опазване на околната среда. Вярваме, че те трябва да имат правото, средствата и възможност за влияние върху решенията и участие в действия, насочени към изграждане на живот, общество и бъдеще.

Продължителност на проекта – 01.10.2020- 30.09.2022

Цели на проекта:

Общи цели:

 • активно участие в училищни и извънкласни дейности
 • в придобиване на знания, нагласи и умения, свързани с опазване на приподата и отговорно поведение
 • интерес към европейските ценности: равенство, толерантност, междукултурен диалог, недискриминация
 • създаване на интерес към изучаване на чужди езици

Специфичните цели:

 1. Придобиване на знания и умения за идентифициране на елементите на биологичното, културното и социално-икономическото разнообразие в градска среда
 2. Осъзнаване на значението на ежедневния избор и прилагане на отговорно и екологично поведение.
 3. Изследване на социалните, производствените, икономическите и екологичните последици от техническите иновации в градския контекст
 4. Опазване и защита на човека и околната среда
 5. Опознаване на рисковете, свързани с производството и потреблението на енергия
 6. Насърчаване на ефективни промени на ниво училище, в местната общност

Теми на срещите:

 1. Биоразнообразие и опазването му на териториите на населените места на училищата - партньори.
 2. Качество на въздуха и проблемът с „водата“ (честа причина за бедствия).
 3. Зелени площи и безопасни обществени пространства.
 4. Управление на отпадъците
 5. Транспорт, ползване на обществен транспорт
 6. Изграждане на устойчиви среди и устойчиви сгради

 

Целева група за изпълнение на проектните дейности: Учители и ученици от ОУ „Валери Петров“- Плевен

Партньори в проекта: Италия, Португалия, Румъния, Гърция, България, Франция

Планирани мобилности:

 • Италия – декември 2020
 • България – март 2021
 • Португалия – май 2021
 • Гърция – ноември 2021
 • Румъния – март 2022
 • Франция – юни 2022

 Дейности

Made with Padlet

22 март - Световен ден на водата

Направено с Padlet

22 април - Световен ден на Земята

Европейска седмица на езиците в ОУ "Валери Петров"

 
ОУ „Валери Петров“ – Плевен спечели финансиране на проект по Програма „Еразъм+”, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

 
Европейска седмица на езиците се проведе в ОУ „Валери Петров“ – Плевен, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

 
Дни на програмата Еразъм+ се проведоха в ОУ „Валери Петров“ – Плевен, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

 
Ученици от ОУ „Валери Петров“ – Плевен наредиха изложба от макети от природни материали, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

 
Престижно второ място за ОУ „Валери Петров“ в национална кампания, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

 

©2021 ОУ •Валери Петров•. Всички права запазени.

Search