image-07.03.23-2.jpg

Проект BG05M2OP001-2.012-0001

"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

Направено с Padlet
Единната електронна платформа „Дигитална раница“
 

        Тук може да разгледате възможностите и функционалностите, които платформата „Дигитална раница“ предоставя на Вас и Вашите деца: https://edu.mon.bg/

Search