Консултации - 4 клас

IV "а"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

сряда

 14:00

виртуална класна стая

Цонка Кацарска

IV "б"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

петък

12:15

класна стая - 4.б клас

Искра Арабаджиева

IV "в"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП, АЕ

четвъртък

14:00

виртуална класна стая

Милена Цакова

  IV "а" и
IV "б"

АЕ

четвъртък

15:00

виртуална класна стая

Наталия Василева

Консултации 5 клас
Консултации 6 клас
Консултации 7 клас

Search