Консултации - 4 клас

IV "а"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

понеделник

 12:30

фоайе, библиотека

Елена Великова

IV "б"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП, АЕ

четвъртък

12:40

класна стая - 5.а клас

Мария Маринова

IV "в"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

петък

12:30

фоайе, библиотека

Гергана Маринова

  IV "а" и
IV "в"

АЕ

четвъртък

12:40

класна стая - 4.в клас

Наталия Василева

Консултации 5 клас
Консултации 6 клас
Консултации 7 клас

Search