ОУ „Валери Петров“ - eTwinning School 2021 – 2022 година

etwinningschool_21.jpg
     ОУ „Валери Петров“ – Плевен е сред 25 училища и детски градини от България, които получиха почетния Знак „eTwinning училище“ за периода 2021 – 2022 година, след като премина през двата етапа на процеса на кандидатстване. Със Знака „eTwinning училище“ eTwinning общността оценява и награждава участието, ангажираността и отдадеността не само на отделните еТуинъри, но и на цялото училище, в което екипи от учители и училищни ръководители работят заедно. Удостояването с този знак утвърждава училището като лидер в сферите на дигитална практика и електронна безопасност, иновативни и креативни подходи към педагoгиката, насърчаване на непрекъснатото професионално развитие. Ролята на образователните институции, получили това признание, е да мотивират и насочват другите училища и детски градини да достигнат до същото ниво, да споделят своя опит, методи, идеи и практики, да вдъхновяват и помагат.

decorative-line2.png

Международен ден за безопасен интернет 2022


          На 8 февруари 2022 г. се отбелязва международния Ден за безопасен интернет с мотото „Заедно за по-добър интернет“. Започнал през 2004 г. по инициатива на Европейската комисия, Денят за безопасен интернет се отбелязва всяка година през февруари в повече от 140 държави. Вниманието на екипа от учителив  ОУ „Валери Петров“ е насочено към необходимостта от по-сигурна онлайн среда за учениците, за да могат отговорно и безопасно да ползват възможностите на интернет. В часовете по информационни технологии и компютърно моделиране се организираха дискусии как се разпознава фалшивата информация, как се проверява дали даден профил е на реален човек. За децата активният достъп до онлайн пространството е естествен процес. Те споделят, търсят информация, формират мнение и поведение предимно в контакт с връстниците си. В Деня за безопасен интернет учителите напомниха: Интернет е за всички, но наша отговорност е да го направим по-добро място. 

decorative-line2.png

9 май - Ден на Европа и Празник на eTwinning

     
          Учениците от 4.б и 4.в клас от ОУ „Валери Петров“ се включиха в честването на 9 май - Ден на Европа. Те създадоха експозиция от постери, чрез които запознаха съучениците си с европейските държави, правата и задълженията на гражданите на общността, единната валута, европейски институции и др. Организираха флашмоб, чрез който отбелязаха този знаменателен ден,  обединяващ в сърцата на хората два важни момента от историята на континента - победата над фашизма, родена в обединени усилия и дълбоко изстрадана и стремежа за просперитет и мир.

Направено с Padlet
decorative-line2.png

ОУ „Валери Петров“ - победител в национална инициатива за отбелязване на 9 май, като Ден на Европа и Европейска година на младежта 2022 г.


         

       В проведения конкурс за най-добро представяне в национална инициатива за отбелязване на 9 май, като Ден на Европа и Европейска година на младежта 2022 г., организирана в рамките на съпътстващи дейности eTwinning за България, Европас – България, Еврогайдънс – България, Евродеск – България и Национален екип по ПОО – България в периода 05.05.2022 г. – 17.05.2022 г. ОУ „Валери Петров“ е победител в категория на събития, включващи участници от 8 до 15 години. В оспорваната надпревара  се включиха 44 организации, които са участвали в националната инициатива за отбелязване на 9 май, като „Ден на Европа“ и „Европейска година на младежта 2022 г.

Направено с Padlet
decorative-line2.png

7 февруари – Международен ден за безопасен интернет          На 7 февруари 2023 г. за юбилейния 20-и пореден път над 180 държави от всички континенти, включително и България, отбелязаха международния Ден за безопасен интернет под мотото „Заедно за по-добър интернет“. 
           Във връзка с това събитие от 6 до 10 февруари се проведе седмица на Безопасния интернет в ОУ „Валери Петров“. Ученици от всички 5-7 класове изготвиха постери и презентации свързани със събитието. Проведоха се дискусии на темата „Колко време прекарваме пред екрана", "Зависими ли сме от интернета?“ и "Онлайн тормозът не е шега" в часовете по компютърно моделиране и информационни технологии с техните учители – г-жа Ангелина Пенева, г-н Велизар Неделчев и г-жа Светлана Стаева.

Search