Споделен опит

         На  28 и 29 април 2022 г. Емилия Русанова – страши учител руски език и Тихомир Петков – учител по история участваха в Регионален форум по Национална програма „Иновации в действие“, организиран от РУО Ловеч и СУ „Васил Левски“ – Троян. В направление: „Добри иновативни практики в училище“ те представиха иновативните методи на преподаване, с които ОУ „Валери Петров“ е вписано в списъка на иновативните училища. Съвременните технологии на преподаване, прилагани в уроците по руски език, история, човекът и обществото, човекът и природата, информационни технологии и др. учебни предмети отразяват основните идеи, залегнали в стратегията на училището: развитие на училището чрез оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, средствата и организацията на дейностите в съответствие с приоритетите на образованието в Република България и принципите на общото европейско образователно пространство.

Search