Какво знам за професиите – родителите на учениците от 1.б клас разказват

      В поредица от срещи с родителите, учениците от 1.б клас с класен ръководител Мария Илиева и учител ЦДО Милена Георгиева, се запознаха с „За различните, необходими и важни професии“. Целта е разширяване на представите на децата за стойността и значението на избора на професия в съвременния свят.
       Първокласниците са запознаха с видовете и значението на труда в човешкия живот и за обществото. Г-жа Цветелина Спасова, експерт в Басейнова дирекция „Дунавски регион“ разказа за необходимостта от опазване чистотата на водата  с презентация „Водата – нашето безценно богатство“ и за своята професия. Анна Петрова представи изработването на керамични фигури. Заедно бе изработено керамично пано.

Search