Моят свят

         В часовете за занимания по интереси, учениците от втори клас, с учител Мария Йотова, посрещнаха есента, като сътвориха макети „Моят свят“ с природни материали - листа, мъх, шишарки, кестени и др. Аранжираха своята фигурална композиция върху предварително подготвена твърда повърхност  Споделиха как са се чувствали докато събират природните материали и изработват фигурките, какви трудности са срещнали и как биха разнообразили дейността. Дейностите са свързани с проект по програмата Еразъм+ „За нашата общност, за нашата планета“.

Search