Празник на буквите в I клас

     Традиционно месец април е най-вълнуващ за първокласниците. Това е месецът, в който се празнува един вълнуващ ден – Празникът на буквите. Този ден не присъства в календара, но той идва с песента на птиците и пъстрите пролетни цветя. След месеци труд, упоритост и много прочетени и изписани страници, малките първокласници на ОУ „Валери Петров“ с удовлетворение заявиха, че могат да четат и пишат.

     С песни, стихотворения, драматизации и игри децата от IА, IБ и IВ клас символично се сбогуваха със своя първи учебник Буквара. Празникът във всеки клас бе пъстър калейдоскоп от вълнуващи изпълнения, посветени на създателите на славянската писменост Св. Св. Кирил и Методий, знанието, книгите, приятелството, родината. В забавни игри първокласниците демонстрираха своите знания и с гордост заявиха: „Вече сме грамотни!“.

      1. а клас  https://www.youtube.com/watch?v=Z7y5jemf1Us

      1. б клас  https://drive.google.com/file/d/12T9LNHfmOkHKVEWpkhS76hMMGDy55Pr0/view?usp=sharing

      1. в клас  https://www.youtube.com/watch?v=3_S1jn6-o-8

 

Search