XX Общински конкурс "Моето Коледно послание"

 Александра Петкова- 7.а клас

Раздел „Изобразително изкуство“
рисунка – I място

 

 

 Росица Фердинандова - 6.г клас

Раздел „Изобразително изкуство“
рисунка - 3 място

 

 

 Диана Златомирова Златева - 5.в клас

Раздел „Литературно творчество-
проза“ - I място

 Петьо Калоянов Парашкевов - 5.а клас

Раздел „Литературно творчество-
поезия“ - I място

Search