Десето национално състезание по творческо писане на английски език

           Десетото националното състезание по творческо писане на английски език се проведе в ОУ „Валери Петров”. В него се включиха 23 ученици от VІ и VІІ клас. В рамките на един час участниците писаха на английски език по една от зададените теми (напр. „Къде отива океанът?“ „На една усмивка разстояние“, „Животът е твърде кратък, за да нося скучни дрехи“, „Мъжът, който продаде света“ и др.) Учениците създават своите текстове, без да използват речници, учебници и други ресурси, като се оценяват преди всичко  творчеството и оригиналността.

         В първия кръг на оценяването журито, което се състои от англоговорящи професионалисти в различни области, учители по английски език, както и носители на езика, определи най-добрите 16 писмени работи във всяка възрастова категория. В този кръг в списъка на финалистите от своята група бе Василена Йотова от VІ а клас.

        Пожелаваме на Василена и на всички останали участници успех в бъдеще, давайки си сметка за силната конкуренция между участниците в цялата страна! През миналата година те са били 3304 от 147 училища.

 

Search