Световен ден на водата в ОУ „Валери Петров“

Световен ден на водата в ОУ „Валери Петров“


 Вода! Ти нямаш нито вкус, нито цвят, нито мирис!
 Човек не може да те опише, а само да те вкусва без да те проумява.
 Ти не си необходимост за живот, ти си... самия живот!

С тези встъпителни думи за поредна година учениците от ОУ „Валери Петров“ отбелязаха 22 март Световният ден на водата.

Празникът бе проведен от г-жа Стела Кузманова и г-жа Деница Горанова заедно с учениците от седми и II В клас.

По  време на урока седмокласниците показаха своите знания за Кръговрата на водата и начините за нейното пестене.

Сред малките второкласници големи емоции предизвика „Щурата лаборатория“.

В нея инженер-химиците Знайко и Всезнайко, демонстрираха интересни опити, които са свързани с характерните свойства на водата.

Чрез приказката за „Хитроумното магаре“ децата стигнаха до важни изводи свързани със свойствата на водата.

Учениците от IIВ клас рецитираха стихотворението „Кръговрат на водата“ и представиха по артистичен начин приказката „Как един ден белият свят бил оцветен“.

Във фоайето на училището бе подреден воден кът „Пътешествието на Капчица“ с рисунки на малките второкласници както и с проекти и макети на учениците от седмите класове.

Празникът завърши с танц на Приказният дъжд на децата от IIВ клас.

Чрез всички свои изяви в Световния ден на водата учениците от ОУ “Валери Петров“ напомниха, че основната цел на този ден е да се подобри качеството на водата чрез намаляване на нейното замърсяване.

22 март - Световен ден на водата. видео

Date

21 Март 2023

Tags

Училищен живот

Search