График за провеждане на ДЧК

График на провеждане на ДЧК II срок - 2022/2023 г.  

     

клас

ДЧК - ден от седмицата,
пореден час, смяна

класен ръководител

Сряда - 6 ч. - I смяна Весела Златева
Сряда - 6 ч. - I смяна Милена Тодорова
Сряда - 6 ч. - I смяна Милена Цакова
IIа Сряда - 6 ч. - I смяна Мариана Кулева
IIб Сряда - 6 ч. - I смяна Мария Илиева 
IIв Сряда - 6 ч. - I смяна Деница Горанова
IIIа Сряда - 5 ч. - I смяна Емилия Стоилова
IIIб Сряда - 7 ч. - I смяна Цветанка Берова
IIIв Сряда - 7 ч. - I смяна Анелия Илиева
IVа Сряда - 6 ч. - I смяна Елена Великова
IVб Сряда - 5 ч. - I смяна Мария Маринова
IVв Сряда - 7 ч. - I смяна Гергана Маринова
Сряда - 7 ч. - I смяна  Велина Пешева
Сряда - 6 ч. - I смяна Надежда Тинкова
Сряда - 7 ч. - I смяна Радина Иванова
Сряда - 3 ч. - II смяна Георги Георгиев
VIа Сряда - 2 ч. - I смяна Силвия Димитрова
VIб Сряда - 3 ч. - II смяна  Тихомир Петков
VIв Сряда - 1 ч. - II смяна Ивона Ангелова
VIг Сряда - 5 ч. - II смяна Емилия Цонева 
VIIа Сряда - 5 ч. - I смяна Емилия Русанова 
VIIб Сряда - 3 ч. - II смяна Светлана Стаева
VIIв Сряда - 1 ч. - II смяна Десислава Михова
VIIг Сряда - 4 ч. - I смяна Петя Атанасова

Search