КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В V КЛАС
 

         Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

         Екипът на ОУ "Валери Петров" Ви благодари за оказаното доверие!

        Големият брой подадени заявления за записване в 5. клас стана повод за разкриване на още една паралелка с избираеми учебни часове Английски език/Испански език.
 

Записването на класираните ученици ще се проведе от 23.06.2022 г. до 27.06.2022 г.

от 09:00 ч. до 17:00 ч.

в сградата на ул. „Петко Каравелов“ №22  – фоайе III етаж.

 

        Необходими документи:

        1.Удостоверение за завършен начален етап – оригинал.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЕТИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. В ОУ "ВАЛЕРИ ПЕТРОВ"

  

За учебната 2022/2023 г. в пети клас ще бъдат записани 78 ученици.

Учениците ще бъдат разпределени в три паралелки по 26.


       В зависимост от избираемите учебни часове паралелките ще бъдат както следва:

 - с изучаване на английски език и руски език - две паралелки

        - с изучаване на английски език и испански език - една паралелка

 

       I. Подаване на заявления

       1. За ученици, завършващи и продължаващи обучението си в ОУ „Валери Петров“:

         - от 10.06. до 15.06.2022 г. – Родителите подават заявление по образец до директора чрез класните ръководители

     2. За ученици, завършили други училища и желаещи да продължат обучението си в ОУ „Валери Петров“ /попълване на свободни места -20 броя/: 

      -  от 17.06. до 22.06.2022 г. – Родителите подават заявление по образец до директора и копие на Удостоверението за завършен начален етап от 9:00ч. до 17:00ч. в сградата на ул. „Петко Каравелов“ №22 – фоайе II етаж

 

      II. Класиране на учениците по паралелки в зависимост от посочените избираеми учебни часове 

      Класирането ще се извърши по бал, образуван от:

         1. Точките, получени от ученика на НВО по БЕЛ - удвоени;

         2. Точките, получени от ученика на НВО по математика;

         3. Оценките по английски език и по БЕЛ от удостоверението за IV клас /ЗП/;

         При равен бал предимство има ученик, завършил ОУ „Валери Петров“.

 

      III. Записване 

        1. Обявяване на класирането по паралелки и записване: от 23.06.202г. до 27.06.2022 г. от 9:00ч. до 17:00ч. в сградата на ул. „Петко Каравелов“ №22   – фоайе II етаж

      2. Учениците се записват с оригинала на Удостоверението за завършен начален етап.

Search