Празник на химията в ОУ „Валери Петров“ – Плевен

Предметът „Химия и опазване на околната среда“ се изучава за първи път в седми клас и очаквано предизвиква любопитството на учениците. Науката е сложна, но причината да поражда интерес вероятно е в това, че дава възможност на човека да проникне отвъд видимата част на света, който е около него.

За поредна година в ОУ „Валери Петров“ се проведе Празник на химията. Организатор на събитието е Стела Кузманова, учителка по биология и химия, която с търпение и всеотдайност успява да предаде на учениците си своята любов към науката и да събуди интереса им към нея.

„Химията е с очите на физиката, с ръцете на математиката и със сърцето на биологията.“ Мисълта на руския академик Ломоносов бе избрана за мото на този нестандартен урок,  в който взеха участие седмокласници от четирите паралелки, които се обучават в училището. В непринудена обстановка, но подготвени за предизвикателството да покажат знанията и уменията си пред своите съученици и пред присъстващите учители, младите химици се справяха както с теоретичната информация за изучените от тях химични елементи и съединения, така и с практическото приложение на наученото в поредица от химични опити и демонстрации.

В хода на урока бе постигнат приятен баланс между сериозното и любопитното, забавното. Присъстващите научиха откъде води своето начало химията, чуха забавна поема за периодичната система, а след това с примери и демонстрации бе илюстрирана връзката между химията и другите природни науки. Защо в солен разтвор яйцето не потъва и как се плува в Мъртво море бяха само част от въпросите, на които бе даден отговор. Последвалата презентация за елементите хлор и йод, представена от Габриела, Мартина и Ивена от 7.а клас, а след това и тестът, който решаваха всички, показа не само знания, но и бърза реакция, логическо мислене, желание за изява.

Колко по- различно е, когато ученикът е зад катедрата, можаха да усетят седмокласниците, които  представиха химически опити през своите съученици. Облечени като лаборанти, под вещия поглед на своята учителка, Християн, Николай и Ивайло от 7. б клас със самочувствие обясняваха на останалите какво се случва в чашите и епруветките, когато се смесват различни вещества. Течности, които менят цветовете си, дим, напомнящ за дух от бутилка, танцуващи пламъци и слонска паста за зъби- това бяха част от най- атрактивните резултати, които видяха присъстващите. Но и това не беше всичко. Последният процес, който всички наблюдаваха с интерес, бе осапунване. Филип и Ивайло демонстрираха как се прави домашен сапун, а след това подариха на всеки желаещ предварително приготвен от тях домашен сапун.

Празникът на химията показа интереса на седмокласниците към науката, която въпреки своята сложност може да бъде вдъхновение за тези, които искат да проникнат в тайните и и да открият красотата и.

Празник на химията в ОУ „Валери Петров“ – Плевен. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Search