Успешно представяне на четвъртокласниците на НВО

Резултатите от проведеното в края на месец май НВО е повече от удовлетворяващ за учениците и учителите от ОУ „Валери Петров“.

По български език – 89,85 е средният постигнат процент от максималния брой точки, като 36 ученици са с резултат над 90 точки.  По математика резултатът е 82,96 точки.

Четирима ученици са постигнали максималните 100 точки – Теа Петкова, Борис Пенчев, Десислава Василева и Радина Тачева, а трима са с 99 точки.

Безспорно успехът е резултат от труда и усилията на ученици и учители. Зад постигнатия висок резултат на нашите четвъртокласници е екипната работа на класните ръководители и учителите ЦДО през четирите години на обучение:

IV „а“клас – Емилия Стоилова,

IV „б“клас – Цветанка Берова и Мая Димитрова

IV „в“клас – Анелия Илиева и Ани Огнянова.

Search