ОУ „Валери Петров“ бе домакин на среща по НП „Иновации в действие“

На 3 и 4 юни Основно училище „Валери Петров “ – Плевен бе домакин по НП „Иновации в действие“. Програмата е създадена с цел да насърчава обмена на добри практики и иновации в българските училища. Гости на учебното заведения бяха директори, заместник-директори и учители от Второ основно училище „Васил Левски, гр. Костинброд,  ОУ „Христо Смирненски“, гр. Момин проход, ОУ „Лазар Станев“, гр. Плевен.

Срещата по Националната програма „Иновации в действие“ в ОУ „Валери Петров“ премина успешно и бе изпълнена с разнообразни и вдъхновяващи дейности.

Участниците имаха възможността да се запознаят с иновативни методи на преподаване и учебни подходи, които училището използва. В рамките на посещението бяха наблюдавани добри практики по дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“. Педагозите имаха възможност да се запознаят с дейностите и приложението на иновативния проект „Въпрос на деня“ в открити уроци на различни теми – „Подготовка за екскурзия“, „ „I Know, I Understand, I Can“ “, „Здрав дух, здраво тяло“. Чрез бинарни уроци, проектно-базирано обучение, опити, учене чрез преживяване, учениците показаха, че знанието е необятно и няма граници между различните учебни предмети, които взаимно се допълват и развиват нашите компетентности за природата, здравето, екологията и опазването на планетата Земя. По време на мобилността по НП „Иновации в действие“ педагогическите специалисти се запознаха с учебната и проектна дейност в ОУ „Валери Петров“.

Участниците бяха единодушни, че НП „Иновации в действие“ създава работещи връзки между училищата, вписани в Списъка на иновативните училища и училищата, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна, иновативно пространство между училища в партньорство с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения, условия за мултиплициране и партньорство за иновации и добри педагогически практики.

 ОУ „Валери Петров“ бе домакин на среща по НП „Иновации в действие“. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Search