Учим и творим

Искрици от часовете по руски език на випуск 2024 - Различните дейности мотивират учениците да четат допълнително, развиват езиковите им умения. Творческа дейност на учениците по проекти, разработвани в часовете по руски език.

Search