Денят на Земята

         Денят на Земята - 22 април, е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард хора. Идеята, която свързва хората от цял свят на тази дата, е да се обединят в защита на околната среда. България е сред първите страни, които са се присъединили към международното отбелязване на празника.

         По този повод решихме да направим „подарък“ на нашата планета. С помощта на господин Мариновски и служители на ОП „Управление на общински земи и гори” на 12 април 2024 година ние учениците от VII “г“ на ОУ “Валери Петров“ се включихме в инициатива по залесяване на парк „10 Декември“ и  засадихме петнадесет двугодишни ясенчета.

          Всички трябва да знаем, че майката Земя има нужда от нас – да я пазим, обичаме и да живеем в хармония с нея.

Search