Използвайте водата за мир

        Всяка година на 22 март отбелязваме Световният ден на водата. Целта е да се повиши осведомеността и да насочи вниманието на обществото към предприемане на действия за справяне с кризата с водата. През 2024 г. темата на Световния ден на водата е „Използвайте водата за мир“.

         В началото на седмицата учениците създадоха експозиция от постери, рисунки и макети. Разпространиха изработени от тях брошури, посветени на водата. Емоционален момент бе срещата, която се проведе между 6.а и 7.б клас с г-жа Весела Комаресвка, гл. експерт при БД „Дунавски район“. Госпожа Комаревска обясни как можем да пестим водата, годна за пиене. Разказа, че само 1% от водата на Земята може да се използва за задоволяване на човешките потребности. Акцентира, че нашата страна се отличава с относително значими пресни водни ресурси в сравнение с други европейски страни, както по абсолютен обем, така и на човек от населението.

Search