Споделяне на иновативни практики по НП "Иновации в действие"

По НП "Иновации в действие" учениците от 6-те класове при ОУ "Валери Петров" под ръководството на старши учител Емилия Русанова представиха проекта "Волшебные слова"/21.11.23г/. Проектът дава възможност в забавна форма да се преговори и обобщи изучената лексика на тема „Вежливость“. Шестокласниците си припомниха кои са „Вежливите думички“, защо са нужни и как чрез тях се променя нашата реч. Проектът помогна на учениците да се запознаят с Правилата на вежливото поведение и отношение един към друг. Предварителната подготовка изискваше от участниците да потърсят информация за историята и появата на вълшебните думи в руския език. Научиха и рецитираха на руски стихове за вежливостта. Участваха в игрите „Вставь волшебное слово“ и „Вежливо-невежливо“. В хода на проекта беше оформена изложба от рисунки и табла на тема "Волшебные слова в моем искусстве". Приложената иновативна технология за усвояване на лексика по руски език с рисуване е ефективна и дава положителни резултати. Третият етап на проекта премина под формата на урок-беседа. Учениците имаха възможност да приложат своите знания в упражнения и забавни игри, ръководени от приказната Малка Фея.

Проектът “Волшебные слова“ насърчава и развива навиците за правилното използване на вълшебните думи и добрите дела в ежедневието.

Search