Европейски ден на езиците

         На 26 септември 2023 г. в  ОУ „Валери Петров“ отбелязахме Европейския ден на езиците. Учениците от 6 в и 6 г клас с учител по английски език Петя Атанасова представиха пред своите съученици презентации за езиковото многообразие на европейските езици, разказаха интересни факти, свързани с отбелязването на този ден в различните европейски държави.

         Друга част от учениците подготвиха проекти, в които представиха думите благодаря, здравей, мога и знам на всички европейски езици.

        Целта на празника е да се мотивират младите хора да изучават чуждите европейски езици. Да се популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа.

  

 
European day of languages
(презентация)
автор: Симона Личева - 6.в клас
European day of languages
(презентация)
автор: Божидара Борисова - 6.г клас
European day of languages
(презентация)
автор: Далия Йорданова - 6.в клас

     

 

 

 

 

 

 

 

   
European day of languages
(презентация)
автор: Виктория Цанова - 6.в клас
European day of languages
(презентация)
автори: Магдалена Даковска и 
Вероника Гангова - 7. г клас
 

     

 

Search