Вечер на химията в ОУ "Валери Петров"

        "Ако елементите са азбуката на химията, тогава съединенията са нейните пиеси, нейните стихотворения, нейните романи." С тези думи на професора по химия от Оксфордския университет Питър Аткинс г-жа Стела Кузманова откри Вечерта на химията, в която взеха участие ученици от седми клас на ОУ „Валери Петров“.

        В потвърждение на думите на професора седмокласниците представиха свои знания по химия под формата на забавна поема за химичните елементи и техните съединения. Последваха презентация за развитието на химията от древността до днес и компютърна игра, в която учениците даваха отговори на тестови задачи, преминавайки в различни нива.

        В последната част на открития урок бяха показани химични опити, някои изпълнени от ученици под ръководството на преподавателката им. Течности, които менят цветовете си, дим, напомнящ за дух от бутилка, танцуващи пламъци и слонска паста за зъби - това бяха част от най-атрактивните резултати, които видяха присъстващите .

      Вечерта на химията показа интереса на седмокласниците към науката, която въпреки своята сложност може да бъде вдъхновение за тези, които са готови да проникнат в тайните ѝ и да открият красотата ѝ.

Search