Клуб "Компютърен Знайко" при ОУ "Валери Петров"

Клуб „Компютърен Знайко“ - занимания по интереси, съгласно Наредбата за приобщаващо образование, представя своята дейност.
 

 
Моят роден град Плевен
изготвил:
Теодор  Нешев - 3.б клас

(презентация)
Моят роден град Плевен
изготвил: 
Габриела Стойчева - 3.б клас

(презентация)
Моят роден град Плевен
изготвил:
Дарина Стоянова - 3.б клас

(презентация)

 

 

 

 

  

 

 

 

Моят роден град Плевен
изготвил: 
Дария Маринова - 3.б клас

(презентация)
Моят роден град Плевен
изготвил: 
Калоян Иванов - 3.б клас

(презентация)
Моят роден град Плевен
изготвил: 
Калоян Цветанов - 3.б клас

(презентация)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Моят роден град Плевен
изготвил:
Никола Пламенов - 3.б клас

(презентация)
Моят роден град Плевен
изготвил: 
Николай Георгиев - 3.б клас

(презентация)
Моят роден град Плевен
изготвил: 
Пламена Кръстева - 3.б клас

(презентация)

 

 

 

 

 

 

 

 

Моят роден град Плевен
изготвил: 
Теа Петкова - 3.б клас

(презентация)

Search