Виртуална среща по проект „За нашата общност, за нашата планета“ в ОУ „Валери Петров“

        На 24.02.2022г. се проведе онлайн работна среща по проект „За нашата общност, за нашата планета“ по програма Еразъм+. Ученици от 5.а, 5.б и 7 клас от ОУ „Валери Петров“ се срещнаха със своите партньори от Collège de Champigny, Франция. Гост на срещата бе г-жа Галина Петкова – агроном, доброволец по проекта. Тя разказа за работата на агронома, обясни понятието „френска градина“, представи предимствата на биологичното земеделие и растителната защита. За тази виртуалната среща учениците от ОУ „Валери Петров“ бяха подготвили разнообразни дейности: онлайн игри „Познавате ли своите партньори“, „Познаваме терминологията - френско-английски речник“ и анкета. В последвалата дискусия, ръководена от Стела Кузманова – старши учител по биология и здравно образование, Надежда Тинкова – старши учител по английски език, Таня Илиева – координатор на проекта, бяха съпоставени дневните режими в училищата, продължителността на учебния ден, времето в двете държави. Партньорите изразиха своето удовлетворение от работата при изпълнение на дейностите и реализиране на целта на проекта - да се допринесе за опазването на природата чрез запознаване на училищната общност с проблема. Участниците в проекта успешно развиват своите езикови и компютърни умения, а съвместния обмен на култури допринася за утвърждаване на европейската им принадлежност. 

 

Виртуална среща по проект „За нашата общност, за нашата планета“ в ОУ „Валери Петров“. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Search