Образованието - празник за децата

       Да превърнем ученето в празник е трудоемко, но много благодарно занимание, защото резултатите, които се постигат с желание и ентусиазъм, са в пъти по-силни. В  час по английски език ученици от 1.а клас, с класен ръководител Мариана Кулева се запознаха с  Хелоуин или Денят на Вси светии, който се празнува в нощта срещу 1 ноември. Първокласниците научиха, че това е празник характерен за англоезичните народи. Със  страшните костюми, маски и шум, келтите се опитвали да прогонят призраците. Ирландците пренасят празника и свързаните с него обреди в Северна Америка, където видоизменен, сега е празник на децата. Те обикалят костюмирани съседите и познатите и с думите “trick-or-treat“ искат лакомства. Характерна украса за дома на този ден е тиквеният фенер. Хелоуин е съвкупност от маскарад, пакостливи номера, бонбони, страховити истории – все неща, които децата обичат и те лесно се превръщат в инструменти за учене. Празникът е весел и това го прави привлекателен за българските деца.

Search