Международен ден на глобалната мрежа – интернет - в ОУ „Валери Петров“

      На 29.10.2021г. под ръководството на екипа от учители по информационни технологии и компютърно моделиране – Светлана Стаева, Ангелина Пенева, Вилизар Неделчев, Цветанка Берова и учениците от ОУ „Валери Петров“ отбелязаха Международния ден на интернет като обединиха своите усилия под мотото „Заедно за по-добър интернет“. В инициатива се включиха и учениците от групата по гражданско образование, които работят по проект, свързан с темата за безопасна работа в мрежата.
       В  Международния ден на интернет ученици и техните учители – Мария Йотова, Георги Георгиев, Таня Илиева, Ани Огнянова, Анелия Илиева споделиха удовлетворението си и от участието в Европейската седмица на кодирането. Европейската комисия подпомага Европейската седмица на програмирането като част от своята стратегия за единен цифров пазар. Целта е да се помогне на повече млади хора да усвоят основите на програмирането и изчислителното мислене.

Search