В часовете по руски език

        През месец октомври в часовете по факултативна учебна подготовка по руски език учениците от 2 и 3.клас работят  по темата за промените в природата през есента. Те обогатяват своя речник с термини, свързани с годишните сезони. Емилия Русанова, старши учител, споделя, че децата имат положително отношение към изучаването на руски език и култура. В интерактивни занимания и игри те развиват своите езикови, социокултурни и ключови компетентности, формират навици за правилно произношение.  В уроците се дискутират въпроси за опазването на природата. Подрастващите научават правилата за поведение в нея, възприемат нравствените норми на отношение към нея. Цикълът от занятия завърши с експозиция от есенни картини, създадени в часовете.

Search