Европейска седмица на мобилността

     За поредна година учениците от ОУ „Валери Петров“ се включиха в дейностите на Община Плевен, свързани с Европейската седмица на мобилността (16 – 22 септември 2021г.). Отбелязването на Седмицата на мобилността и на Европейския ден без автомобили е част от Спортния календар на нашата община. Тази година, с оглед на епидемичната ситуация, инициативата се проведе в онлайн формат.

       На 20 и 21 септември организации, институции, училища, фирми и граждани са призовани за придвижване до и от работните места или училище без личен автомобил. Целта е да се стимулира ходенето пеша, ползването на обществен или алтернативен транспорт. 

       В кампания за повече физическа активност –  Християн Иванов от 7.а клас спечели каска от Седмицата на мобилността за изминаването на 10926 крачки.         Християн Иванов - 7.а клас

Search