Ученици на ОУ „Валери Петров“ – Плевен представиха по атрактивен начин историята на матрьошката

Search