Клуб "Компютърен Знайко 1" към ОУ "Валери Петров"

          По  Национална програма „Занимания по интереси” е сформиран клуб „Компютърен Знайко 1“ , в който учениците са организирани в провеждане на извънкласни дейности за изграждане на знания и умения за работа с програмите Paint, Word и PowerPoint. По темата „Красиви кътчета от моята родина“ учениците създадоха презентации, чрез които представиха впечатленията си от посетени от тях места.

Язовир „Батак“  Град ПАНАГЮРИЩЕ  Свети Влас Град Несебър  Крушунски водопади  Хижа „Плевен“
Изготвил:
Петър Трифонов
IV в клас
Изготвил:
Николай Николаев
IV б клас
Изготвил:
Никола Стефановски
IVб клас
Изготвила:
Йоана Хиновска
IV в клас

Изготвила: 
Славина Костадинова
IV в клас

Изработила:
Теодора Симеонова

IV в клас
           
     
Пловдив Детски център „Музейко“ София      
Изготвил:
Любомир Димитров
IV б клас
Изготвил:
Христина Даскалова
IV б клас
Изготвил:
Христина Георгиева
IV б клас
     

Search