Заедно по пътя към здравето

           На 6 декември  в ОУ «Валери Петров» се проведоха вторите уроци в IV и V клас, които са част от проекта „Заедно по пътя към здравето“ от Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“. Темата на уроците бе „Здравословен начин на живот“, като четвъртокласници бяха гости на урока на петокласниците и обратно.

         Здравето е най-голямата ценност в човешкия живот, затова трябва да бъде защитено, то трябва да се подобрява и укрепва. Тази теза бе водеща при организирането на уроците, в които знанията имат за цел да повлияят върху начина на живот на децата.

         В часа по информационни технологии петокласниците с ръководител Светлана Стаева се запознаха с темата чрез презентация, показваща начините за опазване на човешкото здраве. В урока бе представено и електронното приложение "Манджицу", което цели създаване на правилни хранителни навици, които са част от здравословния начин на живот. А чрез LearningApps.org е Web 2.0 приложение, подкрепящо учебния процес с помощта на интерактивни модули, бе извършена проверка на усвоените знания  от петокласниците.

           В часа по «Човекът и природата» четвъртокласниците с ръководител Цветанка Берова работиха по групи.  Всяка група написа и изброи начини и действия, които допринасят за запазването и укрепването на човешкото здраве. Учениците изиграха играта „Вълшебната чанта“, чиято цел е премахване на емоционалния стрес и формиране на мотивация за здравословен начин на живот. Урокът завърши  със създаване на текст от всяка група за здравословен и активен живот с помощта на групови карти с ключови думи: здраве, издръжливост, красота, радост, щастие, свободно време.

 

 

Search