„От раклата на баба“ – кръжоци в Музейния учебен кабинет към РИМ - Плевен

     На 26 и 27 март се проведоха кръжоци в Музейния учебен кабинет към РИМ - Плевен на тема „От раклата на баба“ – изработване на картички с народни носии. Участниците бяха ученици от ІІІ А клас, водени от г-жа Стоилова и ІІІ Б клас с г-жа Берова от ОУ „Валери Петров“ – Плевен. Децата изгледаха презентация на тема „Традиционни носии от Плевенския край“, след която с много старание и въображение изработиха своите картички.

Източник: РИМ - Плевен

Search