Отбелязване на Световния ден на водата в ОУ“Валери Петров“

     На 22 март в ОУ " Валери Петров" за поредна година бе отбелязан Световният ден на водата. Програмата започна с открит бинарен  урок по предметите „Човекът и природата“ и „География“ , проведен от г-жа Стела Кузманова и г-жа Емилия Цонева с учениците от V и  VI клас. По време на урока учениците активно се включиха в лабораторните демонстрации и показаха своите познания за кръговрата на водата и начините за нейното пестене.

     Много емоции предизвика сред малките гости на открития урок -  първокласниците, "Щурата лаборатория".  В нея Знайко и Всезнайко демонстрираха забавни и интересни опити, свързани със свойствата на водата. Чрез атрактивното „научно шоу“, както и чрез приказката "Хитроумното магаре" децата научиха от по- големите ученици кои са основните свойства на водата.

    Отбелязването на Световния ден на водата продължи във фоайето на училището. Там бе подреден "Воден кът" от макети и проекти на учениците от петите и шестите класове, чрез които те отправиха посланията си за опазване на водата на нашата планета. Учениците от шестите класове раздадоха брошури и листовки с правилата за пестене на водата, изработени от тях. Празникът завърши с " танц-ревю" с чадъри на момичетата от петите класове, чиято идея също бе свързана с опазването на водата.

    Чрез всички свои изяви в Световния ден на водата учениците от ОУ “Валери Петров“ напомниха, че питейната вода е жизненоважна за здравето на хората, но количеството и на планетата ни е ограничено и затова тя трябва да се използва разумно. 

Search