Пъстри хвърчила изпълниха небето над Градската градина

Ученици от ОУ „Валери Петров” – Плевен организираха днес пъстър парад на хвърчилата. Участниците използваха благоприятния вятър, за да покажат майсторките си умения в управлението на оригинални и атрактивни модели хвърчила, които сами бяха сглобили по проект „Последвай живота“. Проектът е финансиран от Общински съвет по наркотични вещества и Община Плевен. Основната идея на проекта „Последвай живота” е популяризиране на здравословен и безрисков начин на живот, както и превенция на употребата на психоактивни вещества сред учениците. Той цели  развитие на индивидуални умения за по-добра комуникация, засилване на позитивните приятелски връзки и устояване на натиск за употреба. Превенцията се фокусира върху представянето и засилването на свързаността с училище посредством изграждане у учениците на усещане за идентичност и успешност. Включва  подкрепа на позитивните отношения с връстниците и коригиране на погрешни схващания.

Информационната кампания беше подкрепена от медицинските лица към училището – Ива Цветкова и Катя Дюлгерова, Илиан Илиев – психолог в ПИЦ и родители. Петокласниците и шестокласниците подредиха изложба от постери, представящи вредата от психоактивните вещества. Те раздадоха направените от тях брошури по темата. Представиха резултатите от работата в творческо ателие „Полет на слънчевото ято“. В цветния празник се включиха и учениците от четвърти клас. Те изработиха най-дългата рисунка, изобразяваща дейности, допринасящи за детското себеутвърждаване и развитие.

 

Search