XI олимпиада по гражданско образование

Националният кръг на XI олимпиада по гражданско образование се състоя на 13, 14 и 15 април 2018г. в град Русе. Тя се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – гр. Русе и  ПАГ „Гео Милев“, гр. Русе. Авторитетната комисия, ръководена от доц. д-р Захари Захариев от СУ „Климент Охридски“, призна, че е била особено затруднена в избора поради високото ниво на участниците. Даная  Деянова Богданова  от IV г клас  (първа възрастова група) с ръководител г-жа Таня Илиева достойно представи своя проект: „ Аз, ти…ние. Да създадем училищен център за знания и успех“, който бе сред 20-те отличени от Националната комисия в първа възрастова група. Благодарение на този проект се създаде действаща, макар и все още малка  училищна библиотека, която създава навици за общуване с книгите и събира учениците в междучасията, за да четат книжки.

Search