Национална олимпиада по математика – Областен кръг

          От всички четвъртокласници, участвали на Областния кръг на олимпиадата по математика, най-добър резултат са постигнали две момчета от ОУ ”Валери Петров”:
          Валентин Филипов ученик от ІVб клас - 18 т. /макс.21/
          Алекс Найденов ученик от ІVа клас      - 15 т.

Search