Урок, посветен на Христо Ботев

На 16.02.2018 г. в  ОУ „ Валери Петров“ петокласници от факултативни избираеми часове по български език и литература  подготвиха урок, посветен на живота на Христо Ботев. Събитието бе насочено към най-малките от училището. Първокласниците слушаха със затаен дъх и попиваха всяка дума,изказана за големия българин, както и рецитирането на негови стихотворния. В края на часа най-малките, с помощта на водещите, решиха кръстословица, като за всеки даден верен отговор, биваха награждавани.

Search