Previous Next

Дискусия на тема: "Сами ли сме във Вселената? Има ли живот на Марс?"

На 11. 01. 2018 г. в ОУ"Валери Петров" бе проведена дискусия на тема:
"Сами ли сме във Вселената? Има ли живот на Марс?". В нея участваха всички ученици от петите класове. Идеята на преподавателката по биология и химия  Стела Кузманова предизвика голям интерес сред учениците, които не само изразиха своето мнение за съществуването на живот във Вселената в дискусията, но и работиха в екип по изготвянето на макети, нагледни средства и презентации. Има ли училище на другите планети? Как ли изглежда то?- такива въпроси вълнуват мнозина от петокласниците, които веднага биха ги задали на извънземните, ако имат, разбира се, контакт с тях.

Материалите по темата са изложени във фоайето на училището на вниманието на всички учители и ученици.

 

Search