Практическо занятие на тема „Действия при пожар“

       На 13.11.2017 г. учениците от V „а“ клас с класен ръководител г-жа Велина Пешева посетиха РДПБЗН – Плевен и проведоха практическо занятие на тема „Действия при пожар“. Инспектор Божидар Василев и служителите от противопожарната служба им показаха пожарните автомобили, оборудването, тренировъчната база. Учениците се запознаха с действията, които е необходимо да се предприемат при възникване на пожар и правилата за евакуация.

Search