Previous Next

Час в РБ " Христо Смирненски"

Децата от V А и V Б клас, посещаващи  факултативни учебни часове по български език , на 8 ноември 2017 г. гостуваха на РБ “ Христо Смирненски“. Поводът на срещата бе практическо занятие на тема: Работа с речници. Учениците работиха в групи. Децата с интерес разгръщаха речниците и търсиха отговорите  на поставените им задачи. Те трябваше да откриват синоними, антоними, остарели думи , използвани в творчеството на Елин Пелин. С най-голям интерес децата разгръщаха речника на българските имена. От него те извадиха значението не само на техните имена, но и на свои роднини и приятели. И така , в търсене на думички крилати, времето неусетно мина. В края на занятието всички излязоха доволни и изпълнени с гордост, че са научили нещо ново, полезно и любопитно.

Search