Състезание по български език „Аз съм българче“

         В организираното от Съюза на математиците в България - секция Плевен състезание по български език и литература на 12 март 2023г. учениците от ОУ „Валери Петров“ заеха призови места:

  • Габриела Николаева Стойчева 3. б клас - 2-ро място
  • Теа Цветанова Цветанова 3. в клас - 2-ро място
  • Зорница Калоянова Парашкевова 3. а клас - 2-ро място
  • Борис Николаев Пенчев 3. в клас - 3-то място
  • Владимир Момчилов Конов 4. в клас - 2-ро място.

Search